Terug naar training

Werkplezier

Hoever staat uw kraan van werkplezier open, hoeveel werkplezier ervaart het team? Deze workshop geeft u inzicht in de soorten werkplezier, hoever staan de kranen open en hoe kunnen kranen verder open gezet worden.

De kranen:

Fysiek welbevinden

Collegialiteit

Waardering & vertrouwen

Goede prestaties

Groei

Werken met hart en ziel

Maatschappelijke bijdrage

Ziet u geen knoppen naar andere pagina's op deze site? Klik hier